Indywidualne organizowanie praw dostępu

Nasz system kontroli dostępu pierwotnie został opracowany na potrzeby zapewnianych przez SULO systemów podziemnych i półpodziemnych, odpowiednio ICEBERG i ICEBERG SEMI. Opiera się on na założeniu, że SULO ma możliwości tworzenia wartości w zakresie usuwania odpadów, wraz z kontrolą do czego wykorzystywane są dobrowolnie przekazane pojemniki, kiedy do tego dochodzi i kto tego dokonuje. Naszym zamierzeniem jest stworzenie inteligentnego pojemnika, który może generować cenne dane do zarządzania odbiorem, a także poprawą sposobu użytkowania.

Nasz system składa się z inteligentnej karty chipowej z układem elektronicznym, skrzynki odpornej na działanie skrajnych warunków oraz szafki przebadanej pod kątem ochrony przed aktami wandalizmu i wysokiego ciśnienia. Będziesz w stanie udzielać dostępu odpowiednim osobom lub grupie upoważnionych osób, wydając im identyfikator dostosowany do współpracy z systemem zbliżeniowym w celu rejestracji użytkowania twoich produktów oraz określania, który z nich wymaga konserwacji.

Korzystając z inteligentnej karty chipowej z technologią RFID, jesteś w stanie otwierać bęben lub klapę pojemników SULO do pojedynczego usunięcia lub wielu na podstawie udzielonej zgody.

Karta chipowa łączy się z czytnikiem chipów RFID zainstalowanym w systemie podziemnym. Określone dane użytkownika są przechowywane z możliwością ich wykorzystania jako podstawy do rozliczeń na podstawie ilości odpadów, statystyki lub optymalizacji odbioru odpadów.

Przesyłanie danych odbywa się kilkukrotnie w ciągu doby

Codzienne dane dotyczące użytkowania są przesyłane przez nadajnik GPRS w celu ich konsultacji za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania. Tuż po zapełnieniu pojemnik jest blokowany do momentu opróżnienia. Skutecznie zapobiega to przepełnianiu, co może stanowić problem przy odbiorze. Dedykowane oprogramowanie umożliwia udzielenie lub odmawianie dostępu do systemów recyklingu w sposób zdalny.

Twoje korzyści w skrócie

 • Kontrola dostępu w sposób zdalny jednym kliknięciem myszy
 • Udzielanie lub odmawianie dostępu do pojemników w sposób zdalny
 • Codzienna aktualizacja danych dotyczących użytkowania twoich pojemników
 • Kontrola przepływu odpadów
 • Optymalizacja gromadzenia odpadów
 • Kontrola kosztów
 • Zapobieganie nieupoważnionemu użyciu
 • Indywidualne fakturowanie w zależności od częstotliwości użytkowania
 • Inteligentna karta chipowa, w tym transponder RFID oraz czytnik w systemie podziemnym
 • Zapobieganie przepełnieniu
 • Pierwszy krok w kierunku systemu opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SULO Doświadczenie

Bądź na bieżąco i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści, takich jak webinaria i szczegółowe informacje o produktach.

alt : External Link