Troska o bezpieczeństwo

SULO jest odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, w którym bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Począwszy od bardzo wczesnego etapu wybrane zespoły systematycznie skupiały się na bezpieczeństwie wszystkich zakładów produkcyjnych i skoordynowanym wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem jest, i pozostaje, stworzenie dynamicznej kultury zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia liczby wypadków i ułatwienia zgodności z przepisami przy jednoczesnej poprawie wydajności.

Bezpieczeństwo jest standardem – świadczy o tym norma ISO 45001

Jednym z najważniejszych kamieni milowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników SULO jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normami ISO, który w powtarzalny sposób uwydatnia świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy na wszystkich poziomach. Utrzymując stały dialog na temat najaktualniejszych zagadnień bezpieczeństwa i wypełniając jasno sprecyzowane, przejrzyste zobowiązania, zagrożenia można wykrywać na wczesnym etapie, unikając wypadków. Innym korzystnym efektem ubocznym zmniejszenia liczby wypadków w pracy, urlopów zdrowotnych i obrażeń ciała jest uniknięcie kosztów związanych z takimi zdarzeniami.

Systematyczne budowanie kultury bezpieczeństwa

Równolegle z wdrażaniem norm ISO z własnej inicjatywy w ramach Programu bezpieczeństwa SULO wyznaczyliśmy sami sobie ambitne cele wewnętrzne:

  • strategia „zero wypadków”, tj. brak poważnych wypadków przy pracy
  • stopniowe zmniejszanie ogólnej liczby wypadków przy pracy
  • regularne korzystanie z modułów szkoleniowych w celu podnoszenia świadomości w zakresie kwestii związanych z zapobieganiem oraz skutecznych kontroli poziomu bezpieczeństwa
  • wdrożenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w celu podniesienia świadomości tego, że odpowiednie gesty i postawy mają zasadnicze znaczenie dla zapobiegania wypadkom i chorobom zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
alt : External Link