Podstawowe wartości naszej marki

Wszystkie podejmowane przez nas działania są motywowane podstawowymi wartościami naszej marki SULO.

Jakość

Dzięki dowiedzionej rzetelności przekraczamy standardy i skupiamy się na szczegółach, które domykają obieg.

Innowacja

Dzięki wspólnej kreatywności realizujemy inteligentne rozwiązania w celu odbioru odpadów, zanim zanieczyszczą one naszą planetę.

Zrównoważony rozwój

Aktywnie podejmujemy wyzwania w celu stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, tak dla nas samych, jak i przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój

Rozwiązania na rzecz środowiska z obiegiem zamkniętym w tle są kluczowe, gdy rzecz idzie o dbałość o odpowiedzialność za nasze środowisko. Naszą wizją jest ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych do minimum. W tym celu konsekwentnie polegamy na innowacyjnych procesach produkcyjnych, wydajnej geometrii produktów i materiałach zdatnych do przetworzenia. Sukces procesu zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją Circular Eco od SULO znajduje swoje odzwierciedlenie w aprobatach, takich jak certyfikat z oznakowaniem ekologicznym „Blue Angel” w Niemczech i AFAQ dla przykładowej gospodarki obiegowej we Francji.

Odpowiedzialność społeczna

Kapitał ludzki Grupy jest naszym najcenniejszym dobrem. Każdy pracownik dysponuje pewnym zasobem wiedzy specjalistycznej, umiejętności i energii, co przyczynia się do spełniania oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Grupa SULO jest w szczególności zaangażowana w realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych: Wzrost Gospodarczy i Godna Praca, Równość Płci oraz Dobre Zdrowie i Jakość Życia.

alt : External Link